Emar

MR cihazının tanımını yapmadan ve nasıl bir işleve sahip olduğundan bahsetmeden önce manyetik rezonans işleminin tanımının yapılması gerekir. Manyetik Rezonans görüntülemenin temel amacı radyo dalgaları kullanarak farklı bir biçime sahip olan anatomik yapıları diğerlerinden ayırt edebilmektir. Mr, vücudun istenilen bir kesitindeki hareketleri görüntülemek için çekilir. MR cihazı da bu prensibe göre üretilmiş bir makinedir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı, karmaşık anatomik yapıları görüntüleyebilecek ve tespit edebilecek bir cihazdır. Beyin hastalıklarında ve kontrollerinde kullanılan başlıca cihazlardan biri olmakla birlikte, vücudun diğer yerlerindeki komplike rahatsızlıklar için de emar çekilebilir. Temel çalışma prensibi manyetik alandan ve radyo dalgalarından yararlanarak belli anatomik yapıları bulmaktır. Fiyatları ise fonksiyonlarına göre değişmektedir.

Cihazın Çalışma Prensibi Nedir?

MR cihazı, güçlü mıknatıslar sayesinde çalışır. Bu mıknatıslar, insan hücrelerindeki atom çekirdeklerinin titreşim yaratmasına sebep olur ve vücutta yayılan radyo dalgaları sayesinde spesifik yapılar MR ekranında görüntülenebilir. Atomların yaptığı radyo dalgası yayılımından sonra cihazın ekranında hareketli ya da hareketsiz 3 boyutlu görüntüler çıkmaya başlayacaktır.

Mr cihazı çekim yaparken üç manyetik alan kullanır. Bunlar statik alan, Gradient alan ve radyo frekans alanıdır. Statik alan, hidrojen çekirdeğini polarize etmek için yayılan Tesla seviyesinde kuvvetli bir elektrik akımıdır. Gradient alanı ise daha düşük seviyededir ve denge sağlamak amacıyla yayılır. Radyo Frekans alanı, titreşen hücre çekirdeklerini bulmak ve cisimleri tespit etmek için kullanılan alandır.